ועד האיגוד

ועד איגוד מהנדסי ערים בישראל מונה 15 חברים הנבחרים אחת לארבע שנים באסיפה הכללית. מטרתו לייצג את כלל חברי האיגוד בניהול השוטף ובהובלת האיגוד למימוש חזונו ומטרותיו.

אודות וועד האיגוד

וועד האיגוד מורכב מ- 15 חברים, מתוכם 14 נבחרים אחת לארבע שנים באסיפה הכללית של חברי האיגוד, והחבר הנוסף הוא יו"ר הוועד היוצא. הוועד מורכב מארבעה חברים המכהנים בעיריות, ארבעה חברים המכהנים במועצות מקומיות, שלושה חברים המכהנים במועצות אזוריות ובוועדות מרחביות ושלושה חברים בדימוס.
הוועד מתכנס אחת לחודש ודן ביישום תוכניות העבודה להשגת מטרותיו של האיגוד ולמימוש חזונו וכן בכל הנושאים העולים מפעילותו השוטפת של האיגוד.

בטל

הודעה/תגובה חדשה