אודות

איגוד מהנדסי ערים בישראל החל את דרכו בשנת 1964 ומאז הוא פועל לקדם את תחומי ההנדסה העירונית ואת מעמדם של מהנדסי ואדריכלי הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות בישראל.

אודות האיגוד

'איגוד מהנדסי ערים בישראל' מאגד בתוכו את רוב מהנדסי ואדריכלי הרשויות המקומיות ומהנדסי הוועדות המקומיות בישראל. האיגוד מקיים פעילות מקצועית ומשפטית ענפה בתחומי התכנון והבניה, פועל לקידום מקצועות ההנדסה העירונית, מעניק ייעוץ והכוונה לחבריו, מקדם את מעמדם וסמכויותיהם של חבריו, מקיים כנסים וימי עיון מקומיים ובינלאומיים ופועל לקיום קשר הדוק ואפקטיבי עם משרד הפנים, מוסדות התכנון וארגונים אחרים לקידום תחומי התכנון והבניה בישראל.
האיגוד מונה כ- 300 חברים, עליהם נמנים מהנדסי ואדריכלי רשויות מקומיות ומהנדסי וועדות מקומיות פעילים, ונושאי משרות אלו בעבר המוגדרים כחברים בדימוס.
אחת לארבע שנים בוחרים חברי האיגוד וועד, אשר תפקידו לפעול באופן שוטף לקידום מטרות האיגוד. הוועד בוחר מבין חבריו יו"ר, מנכ"ל וגזבר המהווים את הנהלת העמותה.

עמותה רשומה

איגוד מהנדסי ערים בישראל הינו עמותה רשומה ברשם העמותות החל משנת 1992. מספר הרישום הינו 580187953. תעודת רישום.

תקנון

האיגוד פועל בהתאם לתקנון מחייב.

בטל

הודעה/תגובה חדשה