פורום דרום

  • מפגש פורום המהנדסים בדרום בתאריך 30.4.2014 ברהט

  • מפגש פורום המהנדסים בדרום בתאריך 11.3.2015 במועצה אזורית אשכול באירוח מוטי לבן מהנדס המועצה

בטל

הודעה/תגובה חדשה