ספריה מקצועית

החזון: הספריה המקצועית תהיה סך הידע של מהנדסי ואדריכלי הערים
בנושאי תכנון ובניה וניהול ההנדסה העירונית בישראל
איגוד מהנדסי ערים מבצע מאמצים רבים לאסוף ידע רב ככל האפשר אשר ישרת את מהנדסי ואדריכלי הערים בארץ לצורך עבודתם השוטפת ובכלל. החומרים המקצועיים שנאספו מתוייקים בתיקיות שבסרגל שמימין. קיומו של החזון, של הספרייה המקצועית להיות סך הידע, יתקיים בזכות שיתוף פעולה כולל לאיסוף הידע. לצורך כך נשמח ונודה לכם על כל מידע בכל תחום אשר תעבירו לכתובת: iame2000@gmail.com
בטל

הודעה/תגובה חדשה