עדכונים

הנפקת כרטיסי חבר

בשנה האחרונה נעשו מאמצים להנפיק כרטיסי חבר לכלל חברי האיגוד,
כל מי שאין ברשותו כרטיס ומעוניין בכך מתבקש לשלוח את הקובץ המצורף
ותמונת פספורט עדכנית לאימייל של האיגוד iame2000@gmail.com
פרטים הכרחיים הם: מספר ת.ז, מספר רשיון, מקצוע, שם פרטי ומשפחה.
שימו לב, כתנאי להנפקת הכרטיס על הרשות לשלם דמי חבר לשנת 2014
וחובות עבר.

> להורדת טופס פרטים אישיים

בטל

הודעה/תגובה חדשה