כנס 2017 - רקמה עירונית - תשתית לאומית

 >> תוכנית כנס 2017

 
>> תמונות כנס 2017  
>> פאנל בוקר - קטעי וידיאו                                                                      

>> הרצאת המדינה או העיר – ניהול תחבורה מקרה מדריד
moving from State to the Community, Professor Carlos Cristobal Pinto, exdirector of Planning and External Affairs
Consorcio Regional de Director de Relaciones Externas
Transportes de Madrid
 
בטל

הודעה/תגובה חדשה