תקנות ומפרטים

> הוראות פיקוד העורף בדבר דרכי אחסנה של חומרים מסוכנים

> טיוטא מחייבת של תקנת הפטורים – תנאים למתן פטור מבניה או הגדלת המקלט

> מפרט למיגון מתקנים המאחסנים חומרים מסוכנים

> קובץ תקנות 5425 - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנב-1991

> קובץ תקנות 5606 - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנד-1994

> קובץ תקנות 5891 - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנח-1998

> קובץ תקנות 6146 - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשסב-2002

> קובץ תקנות 6602 - הגדלת שטח המרחב מוגן דירתי ל-9 מ'ר

> קובץ תקנות 6651 - שינוי רוחב מדרגות של פרוייקטים של תוספות מעליות והתאמת גובה של מבנים גבוהים רבי קומות

> קובץ תקנות 6776 - הכנות להתקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים המוגנים

> קובץ תקנות 6869 - תקנות המחייבות התקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים

> קובץ תקנות 6880 - איסור שימוש ברשתות מברזל המשוך בקור ותיקוני טעויות סופר

> קובץ תקנות 7246 - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשעג-2013

> תקנה אחודה - איחוד והטמעה של כלל העידכונים והתקנות החל מק.ת 5289 (1990) ועד כולל ק.ת 6880 (2010)

> תקנות למוסדות חינוך - טיוטה מחייבת של תקנות לתכנון מרחבים מוגנים למוסדות החינוך (בתי ספר, גני ילדים)
 
 
בטל

הודעה/תגובה חדשה